IGF


Grzegorz Stępniewski
 
dr inż. Grzegorz Stępniewski
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Grzegorz.Stepniewski@fuw.edu.pl

Projekt badawczy