IGF


Adam Filipkowski
 
dr Adam Filipkowski
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Adam.Filipkowski@fuw.edu.pl

Projekt badawczy

Doktorzy