IGFTemat pracy dyplomowej

Fourierowskie obrazowanie jednopunktowe z oświetleniem binarnym

Promotor: dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008

Rodzaj pracy: Licencjacka

Jednostka organizacyjna: IGF, ZOI

Okres dostępności: 2017/2018

(praca ma na celu powtórzenie wyników przedstawionych w artykule Zhang et al. “Fast Fourier single-pixel imaging via binary illumination,” Scientific Reports 7, 12029, 2017)

https://www.nature.com/articles/s41598-017-12228-3

Obrazowanie jednopunktowe (ang. single-pixel imaging) jest intensywnie rozwijaną techniką obrazowania pośredniego. Być może zdecyduje ono o zupełnie innej od tradycyjnej budowie przyszłych kamer, przynajmniej dla zakresów widma, dla których obecnie kamery nie istnieją, lub są bardzo drogie. Poza kamerami, próbuje się je wykorzystać w obrazowaniu 3D, w technikach lidarowych, w obrazowaniu hiperspektralnym i polarymetrycznym, obrazowaniu przez ośrodki rozpraszające, mikroskopii, czy nowych technikach holograficznych.

Celem pracy jest powtórzenie wyników przedstawionych we wrześniowym numerze Scientific Reports z 2017r, w których pokonano barierę związaną z szybkością rekonstrukcji obrazów. Praca będzie miała charakter częściowo doświadczalny, a częściowo numeryczny.

Obrazowanie pośrednie nie wymaga wykorzystania macierzy detektorów, jaką tworzy zwykle matryca CCD, natomiast wykorzystuje macierze mikrozwierciadełek DMD do modulacji przestrzennej mierzonego sygnału oraz opiera się na wykorzystaniu metod rekonstrukcji obrazu zmierzonego polegającej na rozwiązaniu niejednoznacznie postawionego zaganienia odwrotnego.

 

 


Cofnij