IGFRozprawa Doktorska

Niezmiennicza ze względu na przesunięcie i obrót obrazu wejściowego optoelektroniczna pamięć skojarzeniowa

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Rafał Kasztelanic

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Politechnika Warszawska

1996


Cofnij