IGFRozprawa Doktorska

Digital optoelectronic processor based on optical thyristors

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Ryszard Buczyński

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW

1998


Cofnij