IGFPraca magisterska

Analiza zgodności przekroju głębokich sondowań sejsmicznych z polem grawitacyjnym wzdłuż profilu P4

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Ewa Pabisiak

dr Lech Krysiński

Wydział Fizyki

2006


Cofnij