IGFPublikacja

Optical properties of mineral dust particles observed over Warsaw with aerosol depolarization Raman lidar in 29-30 June 2019

Szczepanik, D. M., Stachlewska, I. S.

Repository for Open Data ICM-UW

2021

Zbiór danych zawierający pionowe profile właściwości optycznych aerozolu pustynnego pyłu mineralnego obserwowanego nad Warszawą za pomocą Aerozolowo-Depolaryzacyjnego Ramanowskiego Lidaru  w dniach 29-30 czerwca 2019 r.


Cofnij