IGFGrupa badawcza


Geodynamika Ziemi i planet

Lider grupy badawczej:
prof. dr hab. Leszek Czechowski

Zakład Fizyki Atmosfery


Procesy dynamiczne we wnętrzu (w tym konwekcja w płaszczu), na powierzchni Ziemi i innych ciał niebieskich (w tym procesy sedymentacji i przepływu).

Projekt badawczy